GRATIS LEVERING VANAF 50€ AANKOPEN

Vertrouwelijkheid en privacy   

 

didoodam
verbindt zich ertoe om de privacy te waarborgen en te beschermen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. U beschikt over het recht tot inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van de op u betrekking hebbende gegevens die op deze website worden verzameld. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren via het contactformulier onderaan deze pagina. Alle informatie die wij u meedelen voor de opvolging van uw bestellingen zal strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens van persoonlijke aard die in het kader van onze activiteit worden verzameld worden beheerd met naleving van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Belgische wet van 11 december 1998. Een verklaring betreffende de verwerking van gegevens van persoonlijke aard is ingediend bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met als kenmerk VT005011304. 

 

didoodam geeft in geen geval informatie die het in zijn bezit heeft door aan derden.  

 

Betaling met creditcard  

Betalingen van bestellingen met creditcard gebeuren via het beveiligde interbancaire platform Ogone, dat volledig los staat van onze website. Op het moment van de online betaling wordt u doorverwezen naar Ogone. Deze tussenpersoon waarborgt de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens die u uitwisselt. Op geen enkel moment zal didoodam in het bezit zijn van uw bankgegevens. Zodra de transactie uitgevoerd is, wordt u weer doorverwezen naar onze website en ontvangen wij de bevestiging van uw betaling via onze bank. 

 

Externe links 

Deze website bevat links naar derde websites. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze derde websites op het vlak van gegevensverzameling.  

Voor bijkomende informatie 

Als u vragen hebt over de praktijken van didoodam, dan kunt u ons contacteren op het onderstaande adres: 

didoodam - Innovia Solutions SPRL
rue des Ploppes 1A
4130 Esneux
België
TEL +32 (0)4 290 79 55
contact form

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: